Hem

Palmline Charities

 

  • är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. NGO (Non Governmental Organization), registrerad i Gambia.

 

  • huvudsakliga inriktning är hjälp till självhjälp att förbättra livskvalitet för kvinnor, barn och ungdomar i Gambia, vägledning, genom materiella resurser, utbildning och information som ger relevanta kunskaper.

 

En viktig del i vårt arbete är skapande av kvinnokooperativ och bidrag i form av fröer till deras grönsaksodling. Detta ger goda möjligheter till utveckling och egen försörjning i ett samhälle präglat av stora skillnader mellan könen.

 

Kvinnors möjlighet till egen försörjning är en förutsättning för jämlikhet och hållbar utveckling.

 

Våra ungdomscenter ger ungdomar en användbar och unik utbildning i datateknik, vilket ger dem en klar fördel i deras strävanden efter arbete på den öppna, men svåra, arbetsmarknaden i landet.

 

En av de absolut viktigaste uppgifterna är att se till att alla bidrag kommer till rätt mottagare - oavkortat.

 

Det säkerställer vi med personlig närvaro vid alla leveranser.

 

Uppdaterad 2016 05 16

Nya härliga bilder på sjuka, men lyckliga barn som får leka ett par timmar i en uppfriskande miljö.