March 2016

March 2016

Ban-Yda studenter tar sina dlplom .Mars 2016

Torsten tackar Bansangborna för sina agagemang i projrkten

katamina kvinnokooerativ

Torsten delar ut diplomerna