Lam-Wyda

Kvinnokooperativet Lam-Wyda (Lamen Women Develpoment Association) startades 1999 med 5 förkartongen till 5 kvinnor i byn Lamin och var grönsaksfrö verksamhetens första kvinnoprojekt.

 

Syftet var att starta ett utvecklingsprogram för att bygga ut verksamheter med kvinnokooperativ i hela Gambia.

 

2003 tilldelades Lam-Wyda mark av kommunen.

Till den nya marken har 2 brunnar med handpump införskaffats.

 

Lam-Wyda växte därmed till 270 medlemmar.

Kooperativet delas av 20 närliggande byar.

 

 

År 2002 har kvinnokooperativ - Lam- Wyda vuxit till 250 medlemmar

kvinnorna fick äntligen egen mark tilldelad av kommunen i Lamin

Det blev friska grönsaker med frön från Nelson Garden