Misira-Wyda

Kvinnokooperativet Misira-Wyda (Misiranding Women Development Association)

delas av 15 stycken närliggande byar.

 

Kvinnokooperativet fick en vattenpump sponsrad av Dacke Skolan från Tingsryd 2012

 

 

Misira-Wyda kvinnokooperativ fick en vattepump av Dacke Skolan i Tingsryd