Katamina

katamina kvinnokooperativ blev projektets 10e kvinnogrupp som statades under 2016 med 180 medlemmar