Learning for future

LEARNING FOR FUTURE.

 

a). Att skapa den grundtrygghet och de förutsättningar som krävs

för att lärande och utveckling ska vara möjligt, särskild för flickor i

Gambia.

 

b). Ge kunskap och vänskap som handlar om att vidga

ungdomarnas synfält och lära dem att verka i sitt eget samhälle.

Att skapa möjlighet för att kunna globalt utbyta kunskap och jämföra

erfarenheter med andra ungdomar i andra delar av världen genom

datakommunikation, för att främja en bättre världsordning - att bryta

Vi och Dom tänkandet.

 

Det var i samband med grönsaksfrö-leveranserna som idén med att starta data verksamheten med ungdomarna väcktes. Med bidrag från Lions klubb Tingsryd kunde en gammal byggnad renoveras. Utbildningsförvaltningen i Stockholm bidrog med 32 datorer och möbler så att ungdomsverksamheten Lam-Gyda (Lamin Youth Development Association) kunde startas tillsammans med byborna i Lamin 2009.

 

Den första Februari 2014 invigdes The Weman Playhouse - ett lekhus på RVH (Royal Viktoria Hospital) den centrala sjukhuset i Gambias huvudstad. Husbyggen finansierades av Lions Club Köping. Lions Klubb Trosa har ställt upp med finansiering av driftkostnaden under 2014. Lekhus Verksamheten har blivit ett succe och visionen är att skapa ett lekhus i de 3 stora sjukhusen i

Gambia de kommande åren.

 

Den 23e januari 2011 ordnades en två veckors resa till Gambia med 28 Lions Klubb -Tingryd medlemmar, som varit bjudna att besöka dataverksamhet som klubben är med och finansiera från start. Resan blev väldigt givande och klubben har lovat fortsatt stöd till verksamheten.

 

Palmline Charities verksamhet har under åren låtit byborna själva ha ett aktivt deltagande och beslutsfattande roll om viktiga frågor om projektens framtida mål och verkan på hemmaplan.

 

För att hjälpa måste viljan kopplas till kunskap och samarbete med de människor och samhällen som man ska verka i. Målsättningen ska vara att de man hjälper ska utvecklas till en bättre framtidstillvaro, ett liv ut ur fattigdomen genom att ställa tydliga krav, göra noggrann uppföljning och att ha kunskap om kulturen, mentaliteten och de oskrivna samhällsregler som finns inom olika kulturer. Engagemanget och lösningarna växer bland gräsrötterna och bistånd ska skapa förutsättningen för demokrati för en hållbar utveckling på lokalt nivå och för mänskliga rättigheter. Det kräver kunskap och ett långsiktigt engagemang.