Playing for future

PLAYING FOR FUTURE

 

Berit och Kjell Weman är två eldsjälar som har gjort enormt mycket för barnen i Gambia. Under 70, 80 och 90-talet har de outtröttligt jobbat med fadderbarnsverksamhet där 100-tals barn i Gambia fått sin skolgång betald och som idag är vuxna med egna familjer.

 

Berit Och Kjell har besökt Gambia minst ett 20-tal gånger under dessa år.

 

Det är med glädje, tacksamhet och stolhet som vi till deras ära döper lekhuset i Banjul till Weman Play House.

 

Den första Februari 2014 invigdes The Weman Playhouse på RVH (Royal Viktoria Hospital) det centrala sjukhuset i Gambias huvudstad Banjul.

 

Måndag till fredag är lekhuset öppet enbart för de på sjukhuset inlagda barnen, men på lördag har vi en mycket uppskattad aktivitet där även föräldrar och sjukhusets personal är välkomna. Då sjunger vi och dansar, leker och umgås med barn och vuxna.

 

Christmas preparations

April.2017