Lam-Gyda

Ungdomsverksamheten Lam-Gyda (Lamen Youth Development Association) i byn Lamen med datainriktning sponsrades med 32 datorer och möbler av Utbildningsförvaltningen I Stockholm – 2007.

 

Driftskostnader i Lam-Gyda Ungdomsverksamheten sponsras av Lions Club – Tingsryd.

I December 2015 diplomerades fem studenter efter framgångsrika studier i datateknik. Två av dessa har redan fast arbete. Bra jobbat.

 

Fabakary lämnar över diplomen och Klaudia flankerar lyckliga studenter som är redo för arbete.

Efter avslutad kurs är ungdomarna väl rustade för en tuff arbetsmarknad, men en marknad som lider brist på utbildade personer och speciellt med datakunskap.

 

Många får anställning direkt efter avslutad kurs.