November 2014

Ungdomarna önskar alla välkomna

I spänd väntan inför den högtidliga diplomeringen

Stolta diplomerade ungdomar. Vissa har redan fått jobb på sina meriter från utbildningen

Lam-Gydas yngsta elev (10 år) sitter bredvid verksamhetens älsta (50år) som tog sina diplom.

Höstens leverans sorteras och fördelas

Omgiven av kartonger

November 2014.

 

Under sommaren har tre leveranser gjorts från Sverige med möbler, kläder, skor och leksaker. Dessa tas om hand, sorteras och levereras till aktuella projekt.

 

På ungdomscentret Lam-Gyda förbereds diplomeringen av de som genomgått senaste datorkursen.

Därefter delas skor ut till fotbollslagen.

 

 

Lam-Gyda FC tar emot fotballskor från Sverige sponras av Martin Starkman- Tingsryd

Lam-Gyda FC med sina nya skor

Ny dataverksamhet byggs i byn Bansang

De sista studenter på Lam-Yda tar emot sina diplomer

Utsidan av huset forre renovering

Insidan efter renovering av huset

Insidan

 

husets insida före renovering